مشخصات QC

ما تأکید زیادی بر تضمین کیفیت می کنیم و فرآیندهای کنترل کیفیت ما به خوبی تعریف شده برای حفظ بالاترین استانداردها طراحی شده اند.تيم سخت کوش ما بازرسي هاي كامل و تست هاي سختي انجام ميده تا مطمئن بشه هر محصولي که توليد ميشه با معيار هاي لازم مقرراتي مطابقت داره.